Aflevering 2

Het Familiestatuut

Het familiestatuut wordt vaak genoemd als een oplossing voor familiebedrijven, ook als het dat niet is. Fred en Ineke beschrijven wat een familiestatuut wel maar ook niet is of kan zijn, wat de risico’s zijn van een productmatig familiestatuut en onder welke voorwaarden het kan bijdragen aan lange termijn succes. Daarbij wordt ook ingegaan op het agency probleem van adviseurs van familiestatuten.