Aflevering 3

Een Governancecode voor het Familiebedrijf

In gesprek met onze gast mr. Jeroen Wassenaer, advocaat en mediator, bespreken wij de wenselijkheid en inhoud van een aparte governance code voor het familiebedrijf in Nederland. Uit onderzoek van Nyenrode blijkt dat een ruime meerderheid voorstander is van een gedragscode voor goed bestuur, maar toch wordt daar geen vaart mee gemaakt. Hoe zou een governance code bij kunnen dragen aan meer evenwicht in het familiebedrijf?