Aflevering 8

dr. Marijke Spanjersberg

Wij gaan in gesprek over de systeembenadering met dr. Marijke Spanjersberg, een van de meest vooraanstaande systeempsychologen van Nederland en schrijver van een zeer wijs boek ‘Tussentaal’ dat onlangs is gepubliceerd.

Bezien vanuit het perspectief van de systeempsychologie is zowel een familie als een organisatie een zogenoemd systeem. Binnen een systeem bestaan wetmatigheden. Ook hebben mensen die deel uitmaken van een systeem daarbinnen veelal een vaste rol. In de systeembenadering wordt gekeken naar communicatie- en gedragspatronen binnen systemen; vaak zijn deze disfunctioneel en soms zelfs toxisch. Door methodisch te kijken naar wat zich tussen mensen in een systeem afspeelt als het gaat om communicatie en gedrag kan worden gewerkt aan het gezond maken van een systeem. Doordat een familiebedrijf per definitie twee systemen om vat – de familie en de onderneming – kan met het toepassen van de systeembenadering snel veel winst worden behaald.

Podcast

Macht&Onmacht In Het Familiebedrijf

Twee gelauwerde juristen met decennia ervaring op het snijvlak van Familie en Bedrijf nemen je mee in de fundamentele thema’s van het familiebedrijf, waarbij macht en onmacht steeds op zijn kop wordt gezet.