Navolging als succesfactor

In een tijd waarin bedrijven als Google, Twitter en Facebook vooral onze eigen opvattingen laten resoneren is het wezenlijk dat we meer dan ooit gaan realiseren dat we onderdeel zijn van een groter plaatje.

Voor  familiebedrijven is het inmiddels – dankzij talloze onderzoeken in binnen- en buitenland – een feit van algemene bekendheid dat 70% van hen er niet in slaagt om het vermogen te bestendigen in handen van de volgende generatie. Zeventig procent van alle (bedrijfs)opvolgingen mislukt. De oorzaak daarvan ligt niet zoals vaak wordt gedacht in economische, fiscaal-juridische of investerings-specifieke risico’s.

Lees verder “Navolging als succesfactor”

Krijgt uw bedrijfsopvolging ook navolging ?

Ineke Koele geeft in haar prikkelende blog in het aprilnummer van FBNed aan waarom ondanks bedrijfsopvolgingsregelingen toch 70% van de bedrijfsopvolgingen in het familiebedrijf mislukken omdat ze niet op de juiste wijze plaatsvinden. Belastingadviseurs, advocaten en notarissen zetten de huidige leiders van familiebedrijven op het dwaalspoor van de fiscaal-juridische beweerdelijke ‘verlossing’. Het is echter het verkeerde gesprek op het verkeerde moment. Ze legt uit waarom Navolgingsplanning essentieel is voor een geslaagde bedrijfsopvolging.