Krijgt uw bedrijfsopvolging ook navolging ?

Ineke Koele geeft in haar prikkelende blog in het aprilnummer van FBNed aan waarom ondanks bedrijfsopvolgingsregelingen toch 70% van de bedrijfsopvolgingen in het familiebedrijf mislukken omdat ze niet op de juiste wijze plaatsvinden. Belastingadviseurs, advocaten en notarissen zetten de huidige leiders van familiebedrijven op het dwaalspoor van de fiscaal-juridische beweerdelijke ‘verlossing’. Het is echter het verkeerde gesprek op het verkeerde moment. Ze legt uit waarom Navolgingsplanning essentieel is voor een geslaagde bedrijfsopvolging.